Karen

Klassiska trappor med underliggande vangar i New England stil. Profilerade stolpar och spårade räckesståndare. Handledare i omegatecken

Kay

Klassiska trappor i sekelskiftsstil. Tradiotionella vangar, fasade räckesståndare och profilerad handledare.

Elvira

Klassiska trappor i enklare stil. Räcken i trä utan krussiduller.