Ektrappa till loft med inbyggt vilplan. behandlads med en vit hårdvaxolja. Räcksståndare 28*28, stolpar 80*80 och 8.7mm härdat lamellgals. Handledare och överliggare 80*40.


Underliggande vang, trappräcke med vita runda räckesståndare och h,andledare, plansteg i furu lackade cerise.


Trappa med vita vangar och plansteg i Ask. Planstegen behandlas med en transperant hårdvaxolja.

Vackert i furu

Lofttrappor i furu i olika utförnaden. Trappor på begränsade utrymmen är vår specialitè

Vitlackade loft och etagetrappor